ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลแม่พริก

 

งานผู้ป่วยนอก

นางลำดวน ผลดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางปัทมา เตชะพลี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางพรทิพย์ สิงห์ไฝแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางจตุพร ทองธรรมชาติ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวศิริทิพย์ กาหลง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นายเมธี บุญยงค์
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส2

 
 
งานห้องบัตร
 
 

นางอนุตตรีย์ ปินเครือ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นางจันทร์ศรี ศุภศร
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส2

 

นายสายัญ กาวิลเครือ
พนักงานบริการ

 

โรงพยาบาลแม่พริก 29 หมู่ 5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180
Tel 054-299324,054-299261   Fax 054-299323