ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลแม่พริก

 

งานสารสนเทศและงานหลักประกัน

นางอนุตตรีย์ ปินเครือ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายปฐมพงษ์ สุภาจันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายนิรุษ แดงสาย
นักวิชาการคอมพิวเอร์

 

โรงพยาบาลแม่พริก 29 หมู่ 5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180
Tel 054-299324,054-299261   Fax 054-299323