ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลแม่พริก

 

งานทันตกรรม

นายธวัชชัย ปินเครือ
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวลลิตพรรณ คำปวน
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางกนกพร ทรัพย์ธนโชติ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นายจักรพงษ์ ยะเปียง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางศิววงศ์ กันคำ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

นางสาวพวงพร ชุมภูบาง
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

 

นางอรวรรณ สิงห์แก้ว
พนักงานบริการ

 

โรงพยาบาลแม่พริก 29 หมู่ 5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180
Tel 054-299324,054-299261   Fax 054-299323