ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลแม่พริก

 

งานคลอด

นางลำดวน ผลดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวสาวนีย์ แก้วบัววงค์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นายสายัญ กาวิลเครือ
พนักงานบริการ

 

โรงพยาบาลแม่พริก 29 หมู่ 5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180
Tel 054-299324,054-299261   Fax 054-299323