ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลแม่พริก
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงพยาบาลแม่พริก 29 หมู่ 5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180
Tel 054-299324,054-299261   Fax 054-299323