ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลแม่พริก

 

งานคลินิกพิเศษ

นางลำดวน ผลดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาวปนัสยา สุวงศ์เครือ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุกัญญา อัคนิวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นางสาวสุธารักษ์ ปินเครือ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

นางมยุรี ยิ่งดีเจริญ
พนักงานบริการ

 

โรงพยาบาลแม่พริก 29 หมู่ 5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180
Tel 054-299324,054-299261   Fax 054-299323